Bokningsvillkor

Övervåningen

Bokningsvillkor som PDF

1. Definitioner

“Leverantören” avser Sonjas krog AB (Restaurang Landet), orgnr: 556836-2858

2. Förskott

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Fakturans belopp förfaller till betalning inom tio dagar från fakturans datum. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Leverantören förbehåller sig rätten att debitera ytterligare förskott om beställningens värde överstiger 200 000 kr exklusive moms.

Debiterade förskott återbetalas ej vid avbeställning.

3. Avbeställning

Slutgiltig beställning (personantal etc.) ska vara leverantören tillhanda senast två veckor innan genomförande.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före arrangemangets första dag faktureras 50% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 14 dagar före arrangemangets första dag faktureras 75% av värdet på beställningen.

Vid avbeställning senare än 7 dagar före arrangemangets första dag faktureras 100% av värdet på beställningen.

Vid förmedling av externa varor och tjänster debiteras ett påslag om 15% på faktura från underleverantör.

4. Betalning

Beställaren ska utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum

Snart på övervåningen

Vad händer på landet?