MV: Isak Hedtjärn Trio // Katt Hernandez // VSG Landet

Tid: 20.00 Inträde: 80kr

MV: Isak Hedtjärn Trio // Katt Hernandez // VSG Landet

Fredag 15 mars
Restaurang Landet
T-bana: Telefonplan
19:00 - 01:00
80 kr

- - - - - - - - - - - - - - - -
/// ISAK HEDTJÄRN TRIO
- - - - - - - - - - - - - - - -

IH3 spelar jazz. Frijazz. Musik utan vanliga regler och ramar.
Med en stark och unik röst är Isak Hedtjärn (klarinett) på väg att etableras till en av de starkast lysande stjärnorna på frijazzhimlen. Han spelar regelbundet med de mest erkända inom inom fältet, både i Sverige och internationellt – mest nyligen med den högt aktade Fire! Orchestra.

Influerad av stora musikskapare som Albert Ayler, Gössa Anders och Johnny Dodds skapar denna trio en högst energisk musik i en unik sättning.

I Trion görs Isak sällskap av: Erik Carlsson (trummor) och Patrik Thorman (elbas).

- - - - - - - - - - - - - -
/// KATT HERNANDEZ
- - - - - - - - - - - - - -

Katt Hernandez är en välrenommerad violinist från USA, bosatt i Sverige sedan 2010. Katt är klassiskt skolad på sin violin men hon har även studerat komposition, elektronisk musik, jazz, östeuropeisk folkmusik och improvisation. Katt Hernandez spelar i huvudsak fri improviserad musik och hon är en veteran på improvisations -och de experimentella musikscenerna i Boston, Philadelphia, Baltimore, och New York.

Katt har uppträtt i sammanhang allt från underground scener till stora konsert hallar tillsammans med en oerhörd bredd av musiker, dansare, visuella artister, filmmakare och performance artister såsom bl a; Joe Maneri, Joe Morris, Jonathan Vincent, Gordon Beeferman, Joel Grip, John Berndt, Matt Samolis, Gene Coleman, Audrey Chen, Saul Levine, Zack Fuller, Erik Ruin och många andra.

- - - - - - - - - - - - - - - -
/// VÄDERSOLSGRUPPEN
- - - - - - - - - - - - - - - -

Låg intelligens, semi-provocerande improvisation. Ref: Les Rallizes Dénudés, Flipper, Jah Wobble, Yu Miyashita.

. .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .
//// E N G L I S H ////
. .. . . . . .. . . . .. . .. ... ... .. . . . .. . .. . .. .. . . ..

- - - - - - - - - - - - - - - -
/// ISAK HEDTJÄRN TRIO
- - - - - - - - - - - - - - - -

IH3 plays jazz. Free jazz. Music without regular rules and frames.
With a strong and unique voice, Isak Hedtjärn (clarinet) is about to be established as one of the strongest shining stars in the free jazz sky. He plays regularly with the most recognized in the field, both in Sweden and internationally - most recently with the highly esteemed Fire! Orchestra.

Influenced by great music creators such as Albert Ayler, Gössa Anders and Johnny Dodds, this trio creates a highly energetic music in a unique set.

In Trion Isak is joined by: Erik Carlsson (drums) and Patrik Thorman (electric bass).

- - - - - - - - - - - - - -
/// KATT HERNANDEZ
- - - - - - - - - - - - - -

Cat Hernandez is a renowned violinist from the United States, living in Sweden since 2010. Cat is classically educated on his violin, but she has also studied composition, electronic music, jazz, Eastern European folk music and improvisation. Cat Hernandez mainly plays free improvised music and she is a veteran of improvisation - and the experimental music scenes in Boston, Philadelphia, Baltimore, and New York.

Cat has performed in the context of everything from underground scenes to large concert halls along with a tremendous breadth of musicians, dancers, visual artists, filmmakers and performance artists such as; Joe Maneri, Joe Morris, Jonathan Vincent, Gordon Beeferman, Joel Grip, John Berndt, Matt Samolis, Gene Coleman, Audrey Chen, Saul Levine, Zack Fuller, Erik Ruin and many others.

- - - - - - - - - - - - - - - -
/// VÄDERSOLSGRUPPEN
- - - - - - - - - - - - - - - -

Low intelligence, semi-provocative improvisation. Ref: Les Rallizes Dénudés, Flipper, Jah Wobble, Yu Miyashita.

80 kr on the door - no one turned away for lack of funds

Snart på övervåningen

Vad händer på landet?